Keramický kroužek 2013/14

03.09.2013 16:02

Stejně jako loni je zde nabídka keramického kroužku, který bude opět u nás ve škole pořádat paní Eva Kostková. Loni si děti vyrobily a odnesly spoustu pěkných výrobků a naučily se pracovat s hlínou. Pokud byste měli zájem, dám dětem přihlášku. Nabídka ostatních kroužků, které u nás na škole otevíráme, bude asi v půlce září.

Termíny: 25.9., 16.10. 13.11., 4.12. a 8.1. (středy)

Čas: 1. skupina 12.30 - 13.30

        2. skupina 13.30 - 14.30

Cena: 275 Kč za pololetí

Můžete uhradit na keramickém kroužku nebo zaslat na účet.

Číslo účtu: 186095692, kód banky 0600, variabilní symbol 412

Do popisu příkazce nebo poznámky napište prosím jméno a příjmení dítěte.

Úhrada do 16.10.2013

Kontakt: Eva Kostková, tel.č. 731 164 282