Omezení sběrové činnosti

05.05.2014 15:24

Vzhledem k nepřítomnosti pí uč. Kratochvílové ve dnech 6. - 23. května 2014 dojde k omezení sběru. Vybírat se bude pouze:

  • úterý  7:30 - 7:50 - kabinet přírodopisu (p. uč. Beránek)
  • středa 7:30 - 7:50 - kolárna (pan školník)
  • páteční sběr se ruší!
Během tohoto omezení nenoste prosím kůru a byliny.
 
Soutěž ve sběru tetrapaků proběhne dle vyhlášení v týdnu od 13. - 16. května, tetrapaky však odevzdávejte pouze ve výše uvedené dny (út, st).
 
Děkujeme za pochopení.