Projekt "Já, ty, my, oni" a návštěva u krmelce

20.12.2012 15:36

Dnes proběhl celoškolní projekt "Já, ty, my, oni". My prvňáčci jsme ráno ve třídě plnili různé úkoly a zjišťovali jsme, co už všechno dokážeme. Získávali jsme tak smajlíky do "vysvědčení", které si odneseme domů. Někteří mají samé usměváčky, jiní ještě se potřebují v některých věcech zlepšit. Největším problémem bylo říct adresu, kde bydlíme - to bychom měli napravit. Také neumíme poslouchat a plnit pokyny.

O půl desáté jsme společně s 1.A a 2.B vyrazili směrem na Svobodné ke krmelci. Nesli jsme zvířátkům nějaké dobroty, aby si také trochu užily Vánoce. U lesa se k nám přidal tatínek Natálky Koškové, který se o krmelec stará. Všechny děti předaly své "dárečky" a při předávání jsme zvířátkům zazpívali koledy. Dobrot bylo tolik, že se ani do korýtka nevešly a zůstanou zvířátkům na příště. 

Ještě jednou moc děkujeme panu Koškovi za ochotu a čas, který nám věnoval.