Průzkum hudebnosti

29.05.2013 10:33

Včera děti navštívily zdejší ZUŠ. Nejprve si poslechly koncert v sále, dozvěděly se něco málo zajímavého o hudebních nástrojích a prohlédly si výtvarnou a keramickou dílnu. Každý zazpíval svou oblíbenou písničku a předvedl své rytmické a intonační nadání. Ti nejšikovnější dostanou přihlášku do hudební školy, kterou můžete dle vlastního uvážení přinést k zápisu do ZUŠ.